voor individuen
Civiele onderscheidingen
Huisorden
Dapperheidsonderscheidingen
Militaire herinneringsmedailles
Overige onderscheidingen

voor organisaties
Koninklijke Erepenning
Predicaat Hofleverancier
Predicaat Koninklijk
 
ONDERSCHEIDINGEN

Koninklijke onderscheidingen zijn ingesteld bij wet of Koninklijk Besluit. De andere officiële onderscheidingen vinden doorgaans hun grondslag in een besluit van een minister of een andere overheidsinstantie. Daarnaast is een aantal onderscheidingen van particuliere instellingen door de overheid erkend. De predicaten Koninklijk en Hofleverancier, alsmede de Koninklijke Erepenning en de Huisorden zijn ingesteld bij Koninklijke Beschikking en behoren niet tot de ministeriële verantwoordelijkheid.

Een onderscheiding bestaat doorgaans uit een medaille aan een lint en/of een ordester met halslint of sjerp. Officiële en erkende onderscheidingen mogen door rechthebbende militairen en andere uniformdragers bij passende gelegenheden op hun uniform worden gedragen. Burgers dragen een onderscheiding slechts op de dag van uitreiking en op een rokkostuum. Klein model medailles worden op avondkleding gedragen en voor het knoopsgat van een kostuum bestaan miniatuuruitvoeringen van het lint. Militairen dragen op hun dagelijkse tenue de bij de onderscheiding behorende batons.

De organisaties die zijn onderscheiden met het predicaat Koninklijk zijn gerechtigd tot het voeren van 'Koninklijk' in de naam en de Koninklijke Kroon. Hofleveranciers zijn gerechtigd tot het voeren van het Koninklijk Wapen en de titel 'Bij Koninklijke Beschikking Hofleverancier'.