Welkom

Erezaak helpt bij de aanvraagprocedure en de bestendiging van het predicaat Koninklijk en van het predicaat Hofleverancier. Ook adviseert Erezaak over ‘Royal Branding’, dat is het optimaal gebruik van het predicaat. Erezaak is het enige hierin gespecialiseerde adviesbureau met inmiddels vijfentwintig jaar ervaring.

Erezaak is een initiatief van Frank van der Vorm. Als bestuurder van één van de ruim vierhonderd koninklijke verenigingen zoekt hij begin negentiger jaren contact met andere koninklijke organisaties. Dit leidt in 1995 tot de oprichting van het verbond van Koninklijke bedrijven, verenigingen en instellingen. Als bestuurder van de stichting en zelfstandig communicatieadviseur helpt hij inmiddels 25 jaar met alles dat te maken heeft met de predicaten Koninklijk en Hofleverancier.

Advies

Het predicaat Hofleverancier en het predicaat Koninklijk kunnen alleen door een organisatie zelf worden aangevraagd. Dit is geen eenvoudige procedure en duurt ongeveer een jaar. Erezaak helpt bedrijven, verenigingen en instellingen bij deze procedures en bij de bestendiging van het predicaat eens in de 25 jaar of bij een fusie, overname of statutenwijziging.

Ons advieswerk bestaat uit vijf onderdelen:

  1. een informatief kennismakingsgesprek

  2. een haalbaarheidsonderzoek

  3. een conceptaanvraag en de begeleiding daarvan

  4. de concrete toepassing van de onderscheiding (‘Royal Branding’)

  5. de bestendiging van het predicaat eens in de 25 jaar of bij een fusie, overname of statutenwijziging

Voor elk van deze fasen hanteren wij een vast tarief, afhankelijk van de omvang van het bedrijf, de vereniging of instelling.

Het haalbaarheidsonderzoek gaat aan de hand van een vragenlijst. Op basis van de antwoorden beoordeelt Erezaak de haalbaarheid van een aanvraag. In deze fase ontvangt de opdrachtgever een advies of het zinvol is de aanvraag voort te zetten. Wanneer Erezaak positief adviseert en de opdrachtgever besluit de aanvraag door te zetten, helpen wij met de tekst, de samenstelling van het benodigde dossier en het beantwoorden van eventuele vragen. Daarnaast geven wij aanvullend advies, bijvoorbeeld over toepassing van het predicaat in de huisstijl en over het behoud van het predicaat bij statutenwijzigingen, overnames en fusies, ook in gecompliceerde situaties.

Het toekennen van een officiële onderscheiding is geen recht, maar een voorrecht en kan dus niet worden afgedwongen of gegarandeerd. Wij zijn er trots op dat tot nu toe bijna 100% van onze aanvragen tot het beoogde resultaat heeft geleid.

Onderscheidingen

Het predicaat Koninklijk en het predicaat Hofleverancier zijn de oudste Koninklijke onderscheidingen van ons land, niet voor natuurlijke personen, maar voor rechtspersonen, zoals verenigingen, stichtingen en ondernemingen. Koninklijke onderscheidingen zijn ingesteld bij wet of Koninklijk Besluit. De andere officiële onderscheidingen vinden doorgaans hun grondslag in een besluit van een minister of een andere overheidsinstantie. Daarnaast is een aantal onderscheidingen van particuliere instellingen door de overheid erkend. De predicaten Koninklijk en Hofleverancier, alsmede de Koninklijke Erepenning en de Huisorden zijn ingesteld bij Koninklijke Beschikking en behoren niet tot de ministeriële verantwoordelijkheid. De organisaties die zijn onderscheiden met het predicaat Koninklijk zijn gerechtigd tot het voeren van 'Koninklijk' in de naam en de Koninklijke Kroon. Hofleveranciers zijn gerechtigd tot het voeren van het Koninklijk Wapen en de titel 'Bij Koninklijke Beschikking Hofleverancier'.

contact